Help  Custom Search
 
heat shock protein, Hsp20 family of Acidobacterium capsulatum str. ATCC 51196

 Names & Lineage - Classification - Sequence - Domains - Ontologies - Refernces - X-Ref - External Links -Record Info 

NAMES AND LINEAGE

Protein names

Name

heat shock protein, Hsp20 family

Synonymous Names

C1F1Y8_ACIC5, HSP20

Taxon Information

Organism

Acidobacterium capsulatum str. ATCC 51196

Organism ID

240015 [NCBI] [UNIPROT]

Lineage

Bacteria; Acidobacteria; Acidobacteriales; Acidobacteriaceae; Acidobacterium; Acidobacterium capsulatum ATCC 51196

CLASSIFICATION

Protein Classification

Protein Family

Belongs to sHsp Protein family

SEQUENCE INFORMATION

Sequence
MSTSLMKEPSAPKQISTMLRPSSIFEEMDQLTQRIANRAFHLFQQRGGFDGLDMNDWFRAESEILKPVPI AVEEHDGDVVVRAEVPGFEAKELSVRAENNLLTVYGKTERKTEADKKSRQQYSEMSASEIYRQILLPTAV LAEKATAKLENGVLEIHLPKAAPPKLIEVKAA

FASTA Format Composition Secondary Structure

Nucleotide
 ATGTCTACCAGCCTGATGAAAGAGCCTTCGGCTCCAAAGCAAATCTCCACCATGCTTCGCCCCTCGTCGATTTTTGAAGAGATGGATCA
ACTCACCCAACGCATTGCCAACCGCGCGTTCCATCTCTTCCAGCAGCGCGGCGGCTTTGATGGACTCGATATGAATGACTGGTTCCGCGC
GGAATCGGAAATTCTGAAGCCTGTACCGATTGCCGTCGAAGAGCATGACGGTGACGTGGTGGTTCGTGCCGAGGTGCCCGGCTTTGAAGC
GAAGGAATTGTCTGTTCGCGCAGAAAACAATCTGCTGACAGTCTATGGAAAGACGGAACGCAAGACGGAGGCAGATAAGAAGTCTCGTCA
GCAGTACAGCGAGATGTCTGCCAGCGAAATCTATCGCCAGATCTTGCTGCCAACCGCCGTGCTCGCCGAGAAAGCGACAGCAAAGCTCGA
GAACGGCGTGCTGGAGATTCATCTTCCAAAGGCTGCGCCACCCAAACTGATTGAAGTGAAAGCAGCCTGA 

Download Fasta Sequence

Composition
NucleotideCountPercentage
Adenine13326 %
Guanine14128 %
Thyamine10521 %
Cytosine14027 %
A+T23846 %
G+C28155 %

Total Bases :   519 bases

Microsatellites
SequencePosition LengthRepeats
CGCGCG11123
CGCGCG17423

Microsatellite Map

ATGTCTACCAGCCTGATGAAAGAGCCTTCGGCTCCAAAGCAAATCTCCACCATGCTTCGCCCCTCGTCGATTTTTGAAGAGATGGATCAA
CTCACCCAACGCATTGCCAACCGCGCGTTCCATCTCTTCCAGCAGCGCGGCGGCTTTGATGGACTCGATATGAATGACTGGTTCCGCGCG
GAATCGGAAATTCTGAAGCCTGTACCGATTGCCGTCGAAGAGCATGACGGTGACGTGGTGGTTCGTGCCGAGGTGCCCGGCTTTGAAGCG
AAGGAATTGTCTGTTCGCGCAGAAAACAATCTGCTGACAGTCTATGGAAAGACGGAACGCAAGACGGAGGCAGATAAGAAGTCTCGTCAG
CAGTACAGCGAGATGTCTGCCAGCGAAATCTATCGCCAGATCTTGCTGCCAACCGCCGTGCTCGCCGAGAAAGCGACAGCAAAGCTCGAG
AACGGCGTGCTGGAGATTCATCTTCCAAAGGCTGCGCCACCCAAACTGATTGAAGTGAAAGCAGCCTGA

Gene Information
Molecule Type genomic DNA
Bases 519 Bases
Molecular Weight160439.78 Da
Coding Sequence complement(CP001472.1:2944614..2945132)
NCBI ReferenceACO31912
Notesidentified by match to protein family HMM PF00011

DOMAINS AND MOTIFS   Hide

Domains
Domain Position Length Description Feature Identifier
sHsp 71 to 171 100 Alpha-crystallin domain PF00011

Graphical View

ONTOLOGIES   Show


LITERATURE REFERENCES   Show


ACCESSIONS   Show


OTHER LINKS   ShowProtein Card Information

Record Information

Entry Name

sHsp_ACCA2

Accession Number

sHsp_0013

Added on

2012-02-02

Updated On

2014-01-20