Help  Custom Search
 
Heat shock protein (HSP20) family protein of Acaryochloris marina str. MBIC 11017

 Names & Lineage - Classification - Sequence - Domains - Ontologies - Refernces - X-Ref - External Links -Record Info 

NAMES AND LINEAGE

Protein names

Name

Heat shock protein (HSP20) family protein

Synonymous Names

A8ZNQ6_ACAM1, HSP20

Taxon Information

Organism

Acaryochloris marina str. MBIC 11017

Organism ID

329726 [NCBI] [UNIPROT]

Lineage

Bacteria; Cyanobacteria; Acaryochloris marina MBIC11017

CLASSIFICATION

Protein Classification

Protein Family

Belongs to sHsp Protein family

SEQUENCE INFORMATION

Sequence
MMSIVLRDPFRSFERMYPLGWEPFQELESWRREMDRMFGRLMPISKSDGEKSLTFMPSAEMDETDQEIHL KFELPGLDAKDLDIEVTKDAVYIRGERKTEIEAESEGTVRSEFHYGKFERVIPMPSPIKTDNVQAEYNNG VLSLTLSKSEEDMKKSVKVEVS

FASTA Format Composition Secondary Structure

Nucleotide
 ATGATGTCTATTGTCCTTCGTGATCCGTTCCGTAGTTTTGAGCGCATGTATCCATTAGGTTGGGAACCTTTCCAGGAACTAGAAAGCTG
GCGACGAGAGATGGATCGGATGTTTGGACGGTTAATGCCAATTTCTAAGAGCGATGGAGAAAAGAGTCTTACCTTTATGCCATCCGCAGA
AATGGACGAAACTGATCAAGAAATCCATCTCAAATTTGAACTTCCTGGTCTTGATGCTAAGGATCTTGATATTGAAGTCACCAAAGATGC
CGTTTATATCCGAGGAGAACGCAAGACTGAAATTGAAGCAGAGTCAGAAGGGACCGTTCGATCTGAATTCCACTATGGAAAATTTGAACG
CGTTATCCCCATGCCTAGTCCTATTAAGACCGATAACGTTCAAGCAGAATACAACAATGGGGTCTTGAGTCTCACCTTATCGAAGTCTGA
AGAGGATATGAAAAAGTCTGTAAAAGTGGAAGTTAGCTAG 

Download Fasta Sequence

Composition
NucleotideCountPercentage
Adenine15031 %
Guanine11724 %
Thyamine13027 %
Cytosine9219 %
A+T28058 %
G+C20943 %

Total Bases :   489 bases

Microsatellites
SequencePosition LengthRepeats
GAGAGA9423

Microsatellite Map

ATGATGTCTATTGTCCTTCGTGATCCGTTCCGTAGTTTTGAGCGCATGTATCCATTAGGTTGGGAACCTTTCCAGGAACTAGAAAGCTGG
CGACGAGAGATGGATCGGATGTTTGGACGGTTAATGCCAATTTCTAAGAGCGATGGAGAAAAGAGTCTTACCTTTATGCCATCCGCAGAA
ATGGACGAAACTGATCAAGAAATCCATCTCAAATTTGAACTTCCTGGTCTTGATGCTAAGGATCTTGATATTGAAGTCACCAAAGATGCC
GTTTATATCCGAGGAGAACGCAAGACTGAAATTGAAGCAGAGTCAGAAGGGACCGTTCGATCTGAATTCCACTATGGAAAATTTGAACGC
GTTATCCCCATGCCTAGTCCTATTAAGACCGATAACGTTCAAGCAGAATACAACAATGGGGTCTTGAGTCTCACCTTATCGAAGTCTGAA
GAGGATATGAAAAAGTCTGTAAAAGTGGAAGTTAGCTAG

Gene Information
Molecule Type genomic DNA
Bases 489 Bases
Molecular Weight151587.67 Da
Coding Sequence complement(CP000841.1:112436..112924)
NCBI ReferenceABW32642
Notes

DOMAINS AND MOTIFS   Hide

Domains
Domain Position Length Description Feature Identifier
sHsp 60 to 162 102 Alpha-crystallin domain PF00011

Graphical View

ONTOLOGIES   Show


LITERATURE REFERENCES   Show


ACCESSIONS   Show


OTHER LINKS   ShowProtein Card Information

Record Information

Entry Name

sHsp_ACMA4

Accession Number

sHsp_0004

Added on

2012-02-02

Updated On

2014-01-20